Najogólniej rzecz ujmując fotogrametria to wykonywanie pomiarów na podstawie zarejestrowanych obrazów. W naszej praktyce oznacza to, że w terenie wykonuje się jedynie zdjęcia fotograficzne odpowiednią kamerą a cały proces pomiarowy przenoszony jest do biura.  Fotogrametria jest metodą niezwykle obiektywną. Zarejestrowany obraz zawiera dużo więcej treści niż została by ona odzwierciedlona tradycyjnym pomiarem. Stanowi też wartościowy materiał archiwalny. Sam sposób wykonania fotogramów, które w ułamku sekundy wykonujemy z pewnej odległości powoduje, że jest to metoda niezastąpiona przy pomiarach obiektów niedostępnych, w ruchu, czy też szybko zmieniających swoje właściwości.

 

Fotogrametryczne metody pomiaru zostały w naszej firmie skutecznie wdrożone w roku 2007. Dzisiaj są pełnowartościową metodą pomiarową wspierającą inne stosowane w naszej firmie technologie. Specjalizujemy się w cyfrowej fotogrametrii bliskiego zasięgu zarówno naziemnej jak i aerofotogrametrii. Do wykonywania zdjęć z powietrza wykorzystujemy podnośniki koszowe, własnej konstrukcji balon, motolotnie, zdalnie sterowane modele latające lub też wynajmujemy samolot.

 

Zastosowanie fotogrametrycznych metod pomiaru jest niezwykle szerokie. Najczęściej realizowane przez nas zadania dotyczą inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych, inwentaryzacji stanowisk archeologicznych, prac konserwatorskich, inwentaryzacji skomplikowanych obiektów przemysłowych i inżynierskich, pomiarów objętości składowisk materiałów sypkich, monitoringu przemieszczeń i odkształceń, czy też inwentaryzacji postępów eksploatacyjnych w odkrywkowych zakładach górniczych a zwłaszcza kamieniołomach.

 

REALIZACJE    |    DO POBRANIA    |    FILMY