Satelitarne systemy nawigacyjne, jak np. GPS, są obecne nie tylko w turystyce czy też komunikacji ale i w geodezji. Nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież jednym z podstawowych zadań geodezji jest określanie położenia obiektów w przestrzeni. Różnica polega jedynie na uzyskiwanych dokładnościach a co za tym idzie również w stosowanym sprzęcie pomiarowym. Jest to technologia, która w wielu dziedzinach zrewolucjonizowała pracę geodetów, znacznie ją ułatwiając i przyśpieszając. Umożliwiła również realizację niektórych zadań, do niedawna niewykonalnych.

 

W naszej firmie technologię pomiarów satelitarnych stosujemy od momentu jej powstania. Nasze odbiorniki wykorzystują sygnały nie tylko z satelitów amerykańskiego systemu GPS ale i rosyjskiego GLONASS, czy też będącego w fazie budowy, europejskiego systemu GALILEO. Mogą pracować zarówno autonomicznie jak i we współpracy z sieciami stacji referencyjnych w tym z wielofunkcyjnym systemem precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS.

 

Posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie, sprzęt oraz oprogramowanie powoduje, że posługujemy się nie tylko popularną wśród wielu firm geodezyjnych metodą RTK, zapewniającą subcentymetrowe dokładności ale i pozostałymi metodami w tym metodą statyczną, co pozwala uzyskiwać nam dokładności submilimetrowe. Tym samym, za pomocą technologii pomiarów satelitarnych, realizujemy zarówno pomiary sytuacyjno-wysokościowe i niewymagające milimetrowych dokładności prace realizacyjne jak i wysokoprecyzyjne pomiary inżynierskie w tym monitoring przemieszczeń i odkształceń.