Wykonujemy opracowania dla potrzeb renowacji zabytków, prowadzimy geodezyjną obsługę tych prac oraz prac archeologicznych. Stosujemy wiele technologii pomiarowych (pomiary tradycyjne, fotogrametria, skaning laserowy) oraz posługujemy się różnorodnym oprogramowaniem pozwalającym na wykonywanie opracowań końcowych w formie numerycznej w większości popularnych formatów zapisu danych. Specjalizujemy się w cyfrowej fotogrametrii bliskiego zasięgu oraz aerofotografii.

 

 

Specjalistom z branży renowacji zabytków i archeologii oferujemy: 

 

INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

 

Wykonujemy inwentaryzacje architektoniczno - budowlane wnętrz lokali oraz elewacji budynków, również zabytkowych, na potrzeby przebudowy, remontów, aranżacji, itp. Inwentaryzujemy zarówno elementy konstrukcyjne, np. zabytkowe więźby dachowe, jak i detale wystroju, czy też szczegóły architektoniczne. Sporządzamy rysunki elewacji, dachów, przekroje, rzuty, itp. Dokumentację przekazujemy naszym klientom zarówno w formie tradycyjnej jak i numerycznej. Specjalizujemy się w wykonywaniu inwentaryzacji metodami fotogrametrycznymi oraz za pomocą skaningu laserowego 3D.                                                                       >>>

 

 

INWENTARYZACJE PRAC ARCHEOLOGICZNYCH

 

Wykonujemy prace inwentaryzacyjne na stanowiskach archeologicznych. Stosujemy różne techniki pomiarowe w zależności od rodzaju stanowiska, jego dostępności, wielkości i oczekiwanej dokumentacji. Specjalizujemy się w inwentaryzacji metodami fotogrametrycznymi, którymi inwentaryzujemy zarówno same stanowiska, jak i wydobyte eksponaty. Dokumentację w tym modele eksponatów, przekazujemy naszym klientom zarówno w formie tradycyjnej jak i numerycznej w postaci plików oprogramowania typy CAD czy też ".pdf". Wykonane fotogramy przekazujemy w formie cyfrowej w postaci plików rastrowych.

 

 

OPRACOWANIA FOTOGRAMETRYCZNE

 

Specjalizujemy się w fotogrametrii bliskiego zasięgu, zarówno naziemnej, jak i aerofotogrametrii. Fotogrametria bliskiego zasięgu to przede wszystkim dokładność wyznaczenia współrzędnych na poziomie pojedynczych decymetrów, centymetrów a nawet milimetrów. Dzięki temu, metodami fotogrametrycznymi, realizujemy opracowania zarówno z dziedziny pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, inwentaryzacje elewacji budynków, wnętrz, więźb dachowych, detali wystroju, szczegółów architektonicznych, rzeźb, pomników, malowideł ściennych, eksponatów, przedmiotów użytkowych, itp.                                                                 >>>

 

 

SKANING LASEROWY 3D

 

Wykonujemy inwentaryzacje metodą skaningu laserowego 3D. Skanujemy obiekty zabytkowe, przemysłowe, wnętrza, elewacje, pomniki przyrody, konstrukcje stalowe, ściany eksploatacyjne kamieniołomów, wymagające szczegółowej i szybkiej inwentaryzacji obiekty ulegające zakryciu, itp. Zakres zastosowań jest praktycznie nieograniczony.  Technologia niezastąpiona wszędzie tam gdzie liczy się czas, precyzja, obiektywizm, kompletność. Produktem pierwotnym jest kolorowa "chmura punktów", będąca bazą do wykonywania opracowań pochodnych od przekrojów, rzutów, widoków, po realistyczne modele 3D.                                  >>>

 

 

OPRACOWANIA NUMERYCZNE

 

Oferujemy naszym klientom wykonywanie opracowań w formie numerycznej zarówno w grafice wektorowej jak i rastrowej. Dysponujemy różnorodnym oprogramowaniem zapewniającym zapisywanie efektów końcowych w większości dostępnęch formatów. Są to zarówno pliki systemów CAD, typowe pliki grafiki rastrowej a także  formaty zapisu związane z publikacją (w tym elektroniczną) oraz drukiem. Skanujemy, kalibrujemy, wektoryzujemy archiwalną dokumentację kartograficzną i projektową. Wydruki i wyploty wykonujemy na najwyższej jakości urządzeniach zarówno małego jak i wielkiego formatu.

 

 

AEROFOTOGRAFIA

 

Jako firma specjalizująca się w usługach fotogrametrycznych mamy doświadczenie i sprzęt dzięki, czemu oferujemy naszym klientom wykonywanie zdjęć z "lotu ptaka". W tym celu najczęściej wykorzystujemy zrealizowany według naszego projektu balon fotogrametryczny, który wynosi na wysokość do 200 m lustrzankę wysokiej klasy. Widok tego, co w danym momencie jest fotografowane jest dostępny na ziemi na ekranie monitora. Również z ziemi odbywa się zdalne sterowanie obrotem kamery.  Przy realizacji zobrazowań z wyższego pułapu korzystamy z wynajętego samolotu. O ile to możliwe - zapraszamy na wspólny lot.