Pomiar ruin zamku w Urazie metodą skaningu laserowego.