Inwentaryzacja metodą skaningu laserowego płaszcza oraz dźwigarów dachowych w zbiornika, który uległ odkształceniu.