Obsługa budowy Komisariantu Policji przy ul.Ślężnej we Wrocławiu.