W dniu 21.03.2013 r. o godz. 18:00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu odbyła się premiera fabularyzowanego filmu dokumentalego pt. "RIESE - Tajemnice wykute w skale" oraz reportażu "Tajemnica Góry Soboń". Premierom towarzyszył pokaz animacji sztolni w Soboniu wykonanej przez WROGEO na podstwie skaningu laserowego.

 

Zarówno film, jak i reportaż zostały zrealizowane przez TVP Wrocław w ramach cyklu "Dolny Śląsk pełen historii". Premiera została zorganizowana dla gospodarzy terenu czyli mieszkańców i włodarzy gminy Walim. Wzięło w w niej udział wielu znamienitych gości zarówno z samej gminy jak i ze współpracujących z nią instytucji lokalanych oraz władz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Samorządu Województwa, Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

 

O przygotowaniach do pokazu premierowego filmu "Riese - Tajemnice wykute w skale" informowały FAKTY, magazyn informacyjny TVP Wrocław, w pierwszej połowie grudnia 2012 r.:

 

 

 

Projekcja filmu była doskonałym wstępem do wydarzeń, które miały miejsce później. Było nim uhonorowanie wszystkich osób zaangażowanych w najnowsze odkrycia na terenie gminy Walim jakim było wejście do zasypanej Sztolni nr 3 w górze Soboń. O tych wydarzeniach informowały FAKTY pod koniec stycznia br.:

 

 

 

Teraz wszyscy zaangażowani w te prace mogli zobaczyć reportaż z tych wydarzeń. W wypełnionej po brzegi sali kinowej Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu blisko jedną trzecią stanowiły osoby w mniejszym lub większym stopniu zaangażowane w projekt. Byli to ludzie nie tylko uczestniczący w bezpośredniej eksploracji ale również ci, którzy nieśli różnorodną pomoc. Nie wszystkim było dane być w sztolni, tym bardziej, że wejście do niej jest dosyć utrudnione. Te osoby oraz zaproszonych gości na wirtualną wycieczkę po Sztolni nr 3 zabraliśmy my: