Pomiary gps Kopalni Kruszywa Naturalnego  "Stróża".