Pomiary przy realizacji projektu "Przedsiębiorczy doktorant" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzięki współpracy WROGEO z Panem mgr inż. Pawłem Dąbkiem.