Obsługa geodezyjna budowy gazociągu DN700 relacji Gustorzyn - Odolanów.