Pomiar jednego z obiektów wchodzących w skaład Podziemnego Magazuny Gazu w Wierzchowicach metodą skaningu laserowego.