Inwentaryzacja kruszyw metodą fotogrametrii cyfrowej bliskiego zasięgu materiału zgromadzonego na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w Stargardzie Szczecińskim.