Obsługa geodezyjna inwestycji „Modernizacja obiektu Sekcji Naprawczo-Pomiarowej we Wrocławiu przy ulicy Paczkowskiej 26 z rozbudową dla potrzeb siedziby Zakładu Dolnośląskiego PKP ENERGETYKA Sp. z o.o.”