Monitoring geodezyjny tymczasowego zabezpieczenia wykopu i konstrukcji hali oraz monitoring przemieszczeń poziomych i pionowych w Hali Stulecia we Wrocławiu.