Geodezyjna obsługa budowy komisariatu policji przy ul. Ślężnej we Wrocławiu.