Inwentaryzacja elewacji do wykonania projektu zabudowy i wypełnienia.