Pomiar sytuacyjno-wysokościowy kopalni kruszywa naturalnego w Zachowicach.