Inwentaryzacja konstrukcji staloweji do wykonania projektu zabudowy i wypełnienia.