Zakończyliśmy prace związane z obsługą geodezyjną budową gazociągu DN300 relacji KRNiGZ LMG - Mieszlania Kłodawa. Inwestycja o długości 54 km przebiegała przez powiat strzelecko - drezdenecki, międzyrzecki i gorzowski. 60% trasy rurociągu jest położone na terenie obszaru "Natura 2000" - Puszczy Noteckiej i Doliny Dolnej Nidy. Realizując to zadanie wdrożyliśmy naszą nową platrofę VMI, umożliwiającą wideo-inspekcje trasy gazociągu (w tym przypadku po wykonaniu prac rekultywacyjnych).