WROGEO zawarło porozumienie o współpracy z Panem mgr inż. Pawłem Dąbkiem przy realizacji projektu "Przedsiębiorczy doktorant" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem priorytetowym współpracy stron jest zastosowanie nowoczesnych technik skaningu laserowego w analizach procesów erozji wodnej gleb. 

 

Intencją porozumienia jest przyczynienie się do osiągnięcia przede wszystkim:

1) poprawy współpracy strefy naukowej z przemysłem w zakresie badań i transferu technologii;

2) wzrostu ilości oraz poprawy jakości i poziomu innowacyjności prowadzonych prac badawczych wśród doktorantów;

3) zwiększenia potencjału, innowacyjność i konkurencyjność regionalnego przemysłu poprzez absorbcje nowych rozwiązań naukowych;

4) ukierunkowania badań naukowych na sektory kluczowe dla rozwoju województwa.

 

Pan mgr inż. Paweł Dąbek wykonał już pomiary wchodzące w skład Etapu I czyli wykonania naziemnego skaningu laserowego na obiekcie badań w celu analizy procesów erozji wodnej w okresie jesiennym. Zdjęcia z pomiarów można obejrzeć w galeri znajdującej sie poniżej.