Czym jest EWMAPA? GEOBID o swoim produkcie:

 

"W ujęciu węższym, jest to relacyjno-obiektowo-warstwowy program grafiki komputerowej umożliwiający prowadzenie graficznej bazy danych, edycję mapy numerycznej i opracowań graficznych; w ujęciu szerszym, jest to podstawa systemu informacji o terenie i zarządzania nim, co umożliwia szeroki zestaw programów pomocniczych, opisowych i interfejsów do nich, dzięki którym było już możliwe wdrożenie systemu w wielu jednostkach administracyjnych i regionach (jest to jedna z cech systemu, że od momentu powstania zmierza do operowania na pełnych jednostkach administracyjnych, a nie fragmentach terenu).

Na polskim rynku, EWMAPA funkcjonuje od 1991 roku, początkowo ograniczona co do ilości wprowadzanych punktów (64 tysiące), aż do aktualnej wersji dla WINDOWS o nieograniczonych możliwościach, zezwalających na budowę każdego nie ograniczonego obszarowo i tematycznie zamierzenia." 

 

<<<   AKTUALNOŚCI