Właśnie zakończyły się prace terenowe przedsezonowej inwentaryzacji opału na terenach składowisk obsługiwanych przez nas elektrociepłowni. Łącznie pomierzyliśmy 6 składowisk na terenie Dolnego Śląska. Wszystkie obiekty zostały zinwentaryzowane metodą fotogrametryczną. Znajduje ona uznanie u tych klientów, dla których ważna jest wiarygodność i dokładość wyników oraz krótki czas prac terenowych, niezkałócających pracy ciepłowni.