W dniu dzisiejszym zakończyliśmy prace terenowe przy sezonowej inwentaryzacj kruszyw metodą fotogrametryczną na wytwórniach mas bitumicznych. Wykonaliśmy pomiar łącznie 25 obiektów na terenie całego kraju: od Stargardu Szczecińskiego po Bielsko-Białą, od Bolesławca po Przeworsk. Produktem końcowym obok danych liczbowych charakteryzujących się dużą wiarygodnością i dokładnością są rówież realistyczne modele 3D każdej z hałd.